This is documentation of an archived release.
For documentation on the current version, please check Knowledge Base.

Orbit MM Plugin for GeoWEB

The Orbit Mobile Mapping Plugin for GeoWeb is distributed by Esri Netherlands and Sweco.
The documentation is solely available in dutch.

De Orbit Mobile Mapping plugin voor GeoWeb maakt het mogelijk om panoramafoto's met puntwolk, ingewonnen door eender welk mobile mapping systeem, te raadplegen vanuit GeoWeb.
Deze pagina beschrijft het gebruik van de Orbit Mobile Mapping Plugin voor GeoWEB.
Voor alle andere gebruik, beheer of vereisten kan u terecht op deze pagina: Orbit Mobile Mapping

GeoWeb "Orbit Mobile Mapping" functies

Selecteer panorama

De functie “Selecteer panorama” maakt het mogelijk om via het aanduiden van een positie op kaart de dichtstbijzijnde foto te openen, kijkend naar de aangeduide locatie.
Deze functie opent of vervangt het eerste beeld in het Orbit Mobile Mapping venster. Enkel foto's uit de actieve categorieën kunnen geopend worden De Orbit-GeoWeb beheerder configureert de beschikbare en bij opstart actieve categorieën. Na het openen van het eerste beeld kunnen de actieve categorieën gewijzigd worden via de sidebar in het Orbit Mobile Mapping venster, zie verder op deze pagina.

Toon panorama posities

De functie “Toon panorama posities” maakt het mogelijk om de opnameposities van de panorama foto's op de GeoWeb kaartcomponent te tonen.
Deze posities moeten niet zichtbaar zijn om via de “Selecteer panorama” functie een gewenste foto te openen.

Orbit Mobile Mapping Help

De functie “Orbit Mobile Mapping Help” brengt u tot deze documentatie-pagina.

Orbit Mobile Mapping venster

De panorama foto's worden getoond via de generieke Orbit Mobile Mapping WebClient component in een afzonderlijk browser venster.
De Engelstalige documentatie over deze component kan u via volgende link raadplegen : Panorama Component

 
Last modified:: 2019/03/25 11:36